دات نت نیوک
   ورود
ثبت نام   |   جستجوی پیشرفته

 
آمار برحسب موضوع*

  • کلیات (نشریاتی که شامل تمام گروه‌های موضوعی بالا می‌باشند.)
* تمامی گروه‌های بالا به استثنای گروه "کلیات" شامل بخش‌های نگاه کلی، تعاریف و مفاهیم، طرح‌های آماری و سری‌های زمانی مرتبط با هر موضوع می‌باشند.
گزارش‌ها و جدول‌های آماری

  • پایگاه اطلاعات آماری (جداول آماری سرشماری‌های نفوس و مسکن، کارگاه‌های صنعتی، گردشگران ملی، شاخص کالاها و خدمات، کشتار دام، هزینه و درامد، مقدار انرژی در کارگاه‌های صنعتی در قالب‌های Excel ،Word و PDF)
  • گزیده اطلاعات آماری (چکیده‌ها و گزارشات آماری در قالب فایل‌های PDF از سال ۱۳۸۸ تا کنون براساس تقسیم‌بندی سالانه)
  • MDG (شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول HTML از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳)
  • ICPD (شاخص‌های کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قالب جداول HTML از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳)

نتایج سرشماری‌ها

نشریات