30 تیر 1398
En | 
شنبه، 10 تیر 1391 15:03
در فصل پاييز1390 قيمت فروش يك كيلو گرم ذرت دانه اي در كل كشور 9/4234 ريال بوده است  . استان البرز  با 1/5857 ريال بيشترين و استان سيستان وبلوچستان  با 4/3359 ريال كمترين قيمت فروش را در...
یکشنبه، 04 تیر 1391 15:17
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در سال 1390با 49/13 درصد افزايش  نسبت به سال  قبل  به عدد 15/305  رسيد  در حالي كه اين شاخص در سال 1389 عدد 87/268 بوده كه نسبت به سال 88 ،93/6 درصد ...
یکشنبه، 04 تیر 1391 15:15
شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در فصل زمستان  1390به عدد 6/782 رسيد كه 11 درصد افزايش را  نسبت به فصل قبل و 3/32 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد . ...
یکشنبه، 04 تیر 1391 15:10
شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در سال 1390 نسبت به سال قبل 7/19 درصد افزايش يافته استو به عدد 683 رسيده است. شاخص كل طي فصل هايسال 1390 همواره داراي روند افزايشي بوده است به طوري...
یکشنبه، 04 تیر 1391 15:07
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل زمستان 1390به عدد 66/315 رسيد كه نسبت به فصل قبل 48/1 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 64/19 درصد افزايش داشته است . در فصل زمستان سال جاري شاخص قيمت بخش "حيوا...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:25
 در فصل 1390تابستان  قيمت فروش آزاذد يك كيلو گرم گندم در كل كشور 9/3369 ريال بوده است  . استان تهران با 1/4153 ريال بيشترين و استان زنجان با 3/3101 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل ك...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:23
 در فصل بهار 1390 قيمت فروش آزاذد يك كيلو گرم گندم در كل كشور 9/3469 ريال بوده است  . استان خراسان جنوبي با 3700 ريال بيشترين و استان تهران با 7/2961 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:22
 از مجموع 3/20 ميليون خانوار كشور ، در حدود 3/4 ميليون خانوار (4/21 درصد )،در محل سكونت به اينترنت دسترسي داشته اند  كه از اين تعداد1/4 ميليون خانوار (0/94درصد )در نقاط شهريو 261 هزار خانوار...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:20
 بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1390 ، از تعداد  17192 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ گوشتي در كشور تعداد 13878 واحد مرغداري فعال و 3314 واحد غير فعال بر آورد شده است در مرغداري هاي پرو...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:17
بر  اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1390 ،تعداد1286 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ تخمگذار در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد 1025 واحد مرغداري فعال و 261 واحد غير فعال مي باشد همچنين در مرغ...
صفحه 134 از 142ابتدا   قبلی   129  130  131  132  133  [134]  135  136  137  138  بعدی   انتها   
طراحی سایت