04 فروردین 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

سرمایه گذاری معادن کشور در بخش محیط زیست در سال 1399
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:34
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
مصرف کنندگان عمده آب در کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر به تفکیک فعالیت در سال 1398
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:30
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
متوسط مقدار مصرف انرژی به تفکیک حامل های انرژی(طی سال های 1394 تا 1398 برحسب میلیون بشکه (M)معادل نفت خام)
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:18
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
فاضلاب معادن ایران درسال 1399
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:10
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت ، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
وضعیت طلاق در ایران
یکشنبه، 11 دی 1401 10:23
‌این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است
متوسط  سال‌های تحصیل جمعیت 25 ساله و بیش‌تر در ایران
چهارشنبه، 23 آذر 1401 14:53
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر جمعیت،نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
وضعیت شناورهای کشور-1400
دوشنبه، 30 آبان 1401 11:50
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
کشاورزی ایران در آینه آمار
دوشنبه، 16 آبان 1401 14:47
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
زراعت ایران در یک نگاه (سال زراعی 1400-1399)
چهارشنبه، 04 آبان 1401 09:38
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
روند بهره‌وری صنعت خودرو در کشور1398-1390
یکشنبه، 24 مهر 1401 10:09
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها   
طراحی سایت