29 دی 1397
En | 
زمان انتشار: 17 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 26 تیر,1397
بازدید: 437
متوسط توليد گوشت قرمز10كيلو در سال براي هر فرد ايراني بوده است
متوسط توليد گوشت قرمز10كيلو در سال براي هر فرد ايراني بوده است

به طور متوسط در سال 1385، براي هر ايراني، 12 كيلو گوشت قرمز، 110 كيلو شير، 19 كيلو گوشت مرغ و 10 كيلو تخم مرغ توليد شده است كه در سال 1395، به 10 كيلو گوشت قرمز، 121 كيلو شير، 26 كيلو گوشت مرغ و 12 كيلو تخم مرغ در سال رسيده است.

براساس آخرين سالنامه آماري کشور، ميزان توليد گوشت قرمز كشور در سال 1395، نسبت به 1385، حدود يك درصد كاهش، ميزان توليد شير كشور در سال 1395، نسبت به سال 1385، 25 درصد افزايش، ميزان توليد گوشت مرغ در سال 1395، نسبت به سال 1385، 52 درصد افزايش و ميزان توليد تخم مرغ در سال 1395، نسبت به سال 1385، 39 درصد افزايش يافته است.

به طور متوسط در سال 1385، براي هر ايراني، 12 كيلو گوشت قرمز، 110 كيلو شير، 19 كيلو گوشت مرغ و 10 كيلو تخم مرغ توليد شده است كه در سال 1395، به 10 كيلو گوشت قرمز، 121 كيلو شير، 26 كيلو گوشت مرغ و 12 كيلو تخم مرغ در سال رسيده است.

در استان ايلام به‌ازاي هر شهروند ايلامي 29 كيلو گوشت قرمز،‌ بهازاي هر شهروند قزويني 389 كيلو شير، بهازاي هر شهروند گلستاني 88 كيلو گوشت مرغ و بهازاي هر شهروند قزويني 57 كيلو تخم مرغ توليد شده است كه اين استان‌ها در كالاهاي مذكور بيشترين توليد را بهازاي هر نفر جمعيت خود دارا بوده‌اند.

 

تصاویر
  • متوسط توليد گوشت قرمز10كيلو در سال براي هر فرد ايراني بوده است
طراحی سایت