29 دی 1397
En | 
زمان انتشار: 12 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 12 تیر,1397
بازدید: 582
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1397 منتشر شد
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1397 منتشر شد

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (13.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (6.9 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 3.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط 3.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.


در خرداد ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کل کشور (100=1395) به 116.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کل کشور 10.2 درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (13.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (6.9 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 3.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط 3.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 برای خانوارهای کل کشور به عدد 8.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (11.1درصد) و کمترین آن مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (5.9 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 5.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری کل کشور (100=1395) به 116.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 10.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور مربوط به استان همدان (14.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (6.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 برای خانوارهای شهری کشور به عدد 8.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (11.4درصد) و کمترین آن مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (6.1 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 5.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (100=1395) به 117.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور 9.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه (14.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (5.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 برای خانوارهای روستایی کشور به 7.9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (11.4درصد) و کمترین آن مربوط به استان سيستان وبلوچستان (4.7 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 6.8 درصد[1] است که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.[1] - اختلاف در شکاف بیشترین و کمترین نرخ تورم روستایی استان ها ناشی از روند (Round) کردن اعداد می باشد.

 


 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت