29 دی 1397
En | 
زمان انتشار: 29 خرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 13 تیر,1397
بازدید: 362
انتشار نسخه الکترونیکی نتايج طرح آمارگيري از باغداري‌هاي كشور 1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتايج طرح آمارگيري از باغداري‌هاي كشور 1396

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري باغداري 1396 بيش از 1 ميليون و 694 هزار بهره‌برداري داراي فعاليت باغداري در كشور وجود داشته است

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري باغداري 1396 بيش از 1 ميليون و 694 هزار بهره‌برداري داراي فعاليت باغداري در كشور وجود داشته كه بيش از 1 ميليون و 648 هزار بهره‌برداري داراي باغ و قلمستان و بيش از 45 هزار بهره‌برداري فاقد باغ و قلمستان ولي داراي حداقل يكي از محصولات (انجير، خرما، پرتقال، گردو، بادام، انواع تبريزي و اوکالیپتوس) بر اساس حد نصاب‌هاي تعيين شده به صورت پراكنده بوده اند.

     از16 ميليون و 476 هزار هکتار مساحت اراضی کشاورزی درکشور، مساحت باغ و قلمستان های کشور بيش از 1 ميليون و 853 هزار هكتار برآورد شده كه 69.8 درصد آن باغ و قلمستان ساده (تك‌محصولي) و 30.2 درصد آن باغ و قلمستان مخلوط (چندمحصولي) بوده است. نتايج حاصل از اين آمارگيري نشان مي‌دهد بيش از 50 درصد باغ‌ها و قلمستان‌هاي كشور به ترتیب در 11 استان كشور شامل استان‌های كرمان، فارس، خراسان رضوي، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، مازندران، يزد، اصفهان، گيلان، سيستان و بلوچستان و قزوين واقع شده است.

 نتايج حاصل از اين آمارگيري نشان مي‌دهد كه حدود 17.6 درصد مساحت باغ‌ها و قلمستان‌هاي كشور در بهره‌برداري‌هاي با مساحت كمتر از 1 هكتار، 46.8 درصد مساحت باغ‌ها و قلمستان‌هاي كشور در بهره‌برداري‌هاي با مساحت 1 الي 5 هكتار و 35.6 درصد از مساحت باغ‌ها و قلمستان‌هاي كشور در بهره‌برداري‌هاي با مساحت 5 هكتار و يا بيش‌تر واقع شده‌اند. از نظر تعداد بهره‌برداریها 67.5 درصد بهره‌برداري‌هاي باغ و قلمستان داراي كمتر از 1 هكتار باغ، 29.2 درصد بهره‌برداري‌هاي باغ و قلمستان دارای 1 الي 5 هكتار باغ و 3.3 درصد بهره‌برداري‌هاي باغ و قلمستان داراي 5 هكتار و يا بيش‌تر باغ و قلمستان بوده‌اند. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتايج طرح آمارگيري از باغداري‌هاي كشور 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت