30 مهر 1397
En | 
زمان انتشار: 23 خرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 23 خرداد,1397
بازدید: 373
نرخ رشد محصول ناخالص  داخلي (به قيمت بازار) در سال 1396 ، 3.7 درصد بوده است.
نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1396 ، 3.7 درصد بوده است.

بر اساس نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز آمار ايران بر مبناي سال پايه 1390 ، نرخ رشد محصول ناخالص  داخلي  (به قيمت بازار) در سال 1396 ، 3.7 درصد بوده است

 


 

بر اساس نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز آمار ايران بر مبناي سال پايه 1390 ، نرخ رشدمحصول ناخالص  داخلي  (به قيمت بازار) در سال 1396 ، 3.7 درصد بوده است

 نتايج مذكور حاكي است رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي 1 درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 1.6 و فعالیتهای گروه خدمات 6.8  رشد داشته است.

تصاویر
  • نرخ رشد محصول ناخالص  داخلي (به قيمت بازار) در سال 1396 ، 3.7 درصد بوده است.
فایلهای پیوست
طراحی سایت