30 مهر 1397
En | 
زمان انتشار: 06 دی 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 06 دی,1396
بازدید: 375
رئيس مركز آموزش  و پژوهش هاي توسعه  و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه : اعتماد عمومی مردم و محققان به مرکز آمار از سرمايه هاي  اجتماعی كشور است
رئيس مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه : اعتماد عمومی مردم و محققان به مرکز آمار از سرمايه هاي اجتماعی كشور است

فرهاد دژپسند خواستار اعطای ظرفيت قانوني  بیشتر به  مركز آمار ايران  براي  ارزیابی کیفیت تولیدات دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردها توسط تولیدکنندگان داده‌ها و آمارها شد .

دكتر  دژپسند در همايش نقش و اهمیت مدرن‌سازی نظام آماری کشور كه روز  سه‌شنبه پنجم دي ماه در مركز آمار ايران برگزار شد،  با اشاره به اين كه آمار جايگاه واقعي خود را در كشور پيدا نكرده است،‌گفت:‌ تداوم این موضوع ضایعه‌ای جبران‌ناپذی ربرای کشور است.  وي با ذکر اهمیت آمار در تدوین و ارزيابي برنامه‌ی توسعه کشور،‌ناكافي بودن  تولید  آمارهای مورد نياز نظام  برنامه‌ریزی، كم توجهي به آمارهای مرکز آمار ایران، عدم دقت در تدوین برنامه‌ها و اجرا نکردن برنامه‌های مدون و تصویب شده را از  چالش هاي عمده نظام برنامه‌ريزي كشور ذكر نمود. وي افزود:‌ ايفاي مطلوب وظايف و فعاليت هاي مركز آمار ايران  در گروه  ايجاد بستر هاي قانوني  و اداري لازم  و اختيارات متناسب با اين جايگاه مي باشد.

وي  تحلیل آمارهای نیروی کار و تولید و انتشار تورم دهکی توسط مركز آمار ايران را،  گامي مهم برای مدرن‌سازی نظام آماری کشور ذكر كرد و خواستار اعطای ظرفيت قانوني  بیشتر به  اين نهاد براي  ارزیابی کیفیت تولیدات دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردها توسط تولیدکنندگان داده‌ها و آمارها شد .

 رئيس مركز آموزش  و پژوهش هاي توسعه  و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه، اعتماد عمومی مردم و محققان به مرکز آمار را از سرمایه‌های اجتماعی كشور ذكر نمود و بر پرهیز از ایجاد خلل در  این اعتماد تاكيد نمود. دكتر دژپسند بر ضرورت  برقراري جريان يك طرفه  ريز داده‌هاي انفرادي  از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به مرکز آمار ایران  و جريان  اطلاعات آماري  و شاخص ها و نماگرهاي  كلان اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي  از مركز آمار ايران  به نهادهاي سياستگزاري  و برنامه‌ريزي  و  دستگاه هاي  اجرايي كشور، در همه موضوعات به منظور زمینه‌سازی تأمین درست و بهنگام نیازهای برنامه‌ریزی کشور  تصريح كرد.

 

تصاویر
  • رئيس مركز آموزش  و پژوهش هاي توسعه  و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه : اعتماد عمومی مردم و محققان به مرکز آمار از سرمايه هاي  اجتماعی كشور است
طراحی سایت