30 مهر 1397
En | 
زمان انتشار: 20 آبان 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 آبان,1396
بازدید: 512
انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات تابستان 1396
انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات تابستان 1396

شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش­هاي خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.


شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش­هاي خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.

1-    شاخص كل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل تابستان 1396 برابر است با 238.2 که نسبت به فصل قبل1.6  درصد افزایش یافته است.

2-    تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

-       شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان 1396 برابر است با 285.3 که نسبت به فصل قبل 2.8 درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان 1396 برابر است با 315.7 که نسبت به فصل قبل2.7درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» در فصل تابستان 1396 برابر است با 259.3 که نسبت به فصل قبل 1.0 درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل تابستان 1396 برابر است با 239.7 که نسبت به فصل 0.9 درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان 1396 برابر است با 192.9  که نسبت به فصل قبل 2.2درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان 1396 برابر است با 232.5 که نسبت به فصل قبل 1.0 درصد افزایش یافته است.

-        شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان 1396 برابر است با 345.0 که نسبت به فصل قبل2.9 درصد افزایش یافته است.

-       شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان 1396 برابر است با 263.0  که نسبت به فصل قبل0.2 درصد افزایش یافته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات تابستان 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت