30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه آبان 1390)

یکشنبه، 08 آبان 1390 15:22
سالنامه  آماری کشور حاوی  مجموعه ای از آخرین  اطلاعات موجود درزمینه های  اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت...
طراحی سایت