30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه مهر 1395)

ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:50
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:45
نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور نیمه دوم 1394 حاوی اطلاعاتی از قبیل متوسط قیمت خرید وفروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی و زیر بنای مسکونی ،متوسط اجاره ماهانه به عل...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:42
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:40
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:38
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:36
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:27
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاور...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 09:10
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور 1393 حاوی اطلاعاتی از قبیل معادن در حال بهره برداری برحسب معادن دارای فاضلاب  و فعالیت،مقدار فاضلاب معادن دارای فاضلاب به ...
دیدار دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی با رئيس مركز آمار ايران
شنبه، 24 مهر 1395 10:03
دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندی در دیدار  با رئیس مركز آمار ایران:  ‌محرمانگی اطلاعات در حقوق شهروندی و ارائه اطلاعات صحیح در حقوق شهروندی جمعی بسیار با اهمیت است. دكتر ال...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
طراحی سایت