26 مرداد 1401
En | 
(آرشیو ماه مهر 1393)
نشست مشترك مركز آمار ايران و سازمان بهداشت جهاني در زمينه آمار هاي ثبتي
شنبه، 12 مهر 1393 11:49
نشست مشترك مشاوران سازمان بهداشت جهاني با دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري‌ مركز آمار ايران، روز شنبه پنجم مهر ماه در اين مركز برگزار شد. اين نشست با حضور آلن لونالو لوپز و لنه بريجيت ميكلسون، از ا...
آغاز اجراي سرشماري عمومي كشاورزي 1393
یکشنبه، 06 مهر 1393 15:29
سرشماري عمومي كشاورزي 1393 ،‌صبح شنبه پنجم مهرماه با حضور دكتر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ، دكتر حسين هاشمي، استاندار تهران، دكتر عادل آذر، رييس مركز آمار ايران، آقاي فرها...
همكاري مركز آمار ايران با برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران
شنبه، 05 مهر 1393 14:51
طي نشستي با حضورآقاي مورالي معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران ودكتر عادل آذر، رييس مركز آمار ايران، ‌اهداف توسعه هزاره سال 2015 براي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي طرفين قرار...
طراحی سایت