30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه شهریور 1390)

ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1390 15:29
بررسی نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که در سال 1388قیمت یک کیلو گرم گندم  در کل کشور 7/2975 ریال بوده است. استان ایلام با 8/ 3227  ریال بیشترین  و استان لرستان با 0/2565 ری...
طراحی سایت