30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه تیر 1389)

چهارشنبه، 23 تیر 1389 12:04
این طرح با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت شیوه گذران وقت افراد 15 ساله و بیش‌تر توسط مرکز آمار ایران تهیه و در بهار سال 1388 در مناطق شهری کشور اجرا شد.لازم به ذکر است که نتایج این طرح بر اساس تعاری...
چهارشنبه، 23 تیر 1389 12:03
پاسخ همه ابهامات درباره فرم اطلاعات اقتصادی خانوار *از ابتدای تیرماه اصلاحات اطلاعات خانوارها شامل تولد، ازدواج، مرگ و طلاق در حال ثبت در مرکز آمار ایران است *در حال حاضر در نوبت اول پرداخت یارانه ه...
طراحی سایت