07 مهر 1402
En | 
(آرشیو ماه خرداد 1390)
چهارشنبه، 11 خرداد 1390 15:17
طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 21 تیر ماه تا پایان شهریور ماه توسط مرکز آمار ایران به طور هم زمان در سراسر کشور انجام خواهدشد. در این طرح آمارگیران با مراجعه به حدود 14000 کا...