30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

 سمينار آموزشي حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي در مركز آمار ايران برگزار شد
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 13:25
سمينار حساب‌هاي منطقه‌اي با هدف هم انديشي، هماهنگي  و بحث و تبادل نظر  در خصوص آخرين دستورالعمل‌ها و نكات فني  محاسبات با حضور روساي گروه حساب منطقه اي  سازمان مديري...
سمينار آموزشي، توجيهي سامانه سالنامه آماري كشور برگزار شد
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395 13:16
    سمينار آموزشي، توجيهي سامانه سالنامه آماري كشور با حضور 31 نفر از كارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با هدف ارتقاي كيفيت داده‌هاي سا...
با هدف بررسي چالش‌ها و نكات فني و اجرايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 اولين گردهمايي معاونان آمار و اطلاعات  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در سال  جديد برگزار شد
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1395 09:14
اولين گردهمايي معاونان آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها در سال 1395 با محوريت  بررسي نكات فني و اجرايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، برگزار شد. اين گردهمايي با حضور هئيت...
نشریه اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نیمه اول 1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در بهمن ماه 1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:58
در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک استان  و،حداقل ،حداکثر...
 نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور نیمه اول 1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 80000 ریال در بهمن 1394منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:48
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت ز...
شریه نتایج آمارگیری از هزینه ودرآمد خانوارهای روستایی سال1393 در شمار250نسخه وبه قیمت 100000 ریال در اسفند ماه1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:43
در این نشریه اطلاعاتی درزمینه درصد خانوارهای روستایی برحسب وسعت خانواردرهریک از گروه های هزینه سالانه، تعدادافرادباسواد، تعدادافرادشاغل، وضع فعالیت ،گروه شغلی سرپرست خانوار ،فعالیت اصلی محل کار ،وضع ش...
نشریه نتایج آمارگیری از هزینه ودرآمد خانوارهای شهری سال1393 در شمار250نسخه وبه قیمت 100000 ریال در اسفند ماه1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:41
در این نشریه اطلاعاتی درزمینه درصد خانوارهای شهری برحسب وسعت خانواردرهریک از گروه های هزینه سالانه، تعدادافرادباسواد، تعدادافرادشاغل، وضع فعالیت ،گروه شغلی سرپرست خانوار ،فعالیت اصلی محل کار ،وضع شغلی...
نشریه قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال دربهمن ماه 1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:39
در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداقل ،حداک...
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت پاییز 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در بهمن ماه 1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:37
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل پاییز سال های 1394-1393،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت به تفکیک فصل در سال های 1394-1386...
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن پاییز 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال دربهمن ماه 1394 منتشر شد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395 10:35
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل پاییز سال های 1394-1393،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن به تفکیک فصل در سال های 1394-1382...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
طراحی سایت