30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه اسفند 1393)

کارگاه آموزشی تهیه حساب های فصلی برای کشورهای عضو اکو برگزار شد
شنبه، 23 اسفند 1393 14:52
به منظور تحقق اهداف و برنامه های مرکز آمار ایران در زمینه بسط همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی و مساعدت به ظرفیت سازی آماری در کشورهای عضو اکو ، کارگاه آموزشی منطقه ای تهیه حساب‌های ملي...
طراحی سایت