26 مرداد 1401
En | 
(آرشیو ماه بهمن 1391)
طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد
یکشنبه، 29 بهمن 1391 09:48
طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد در مراسمي كه به منظور اطلاع رساني نتايج طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگا...
دوشنبه، 02 بهمن 1391 13:55
در فصل بهار سال 1390، 58 درصد خانوارهاي كشور كه معادل 11801481 خانوار مي‌باشند، حداقل يك سفر داشته‌اند. در مقابل حدود 42 درصد يعني 8582519 خانوار در اين فصل سفري نداشته‌اند. در فصل تابستان سال 1...
دوشنبه، 02 بهمن 1391 13:51
در فصل تابستان ، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 38/2 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 62/3 درصد و در بين زنان 14/1 درصد محاسبه شده است. نتايج نشان مي‌دهد، درصد جمعيت فعال ...
دوشنبه، 02 بهمن 1391 13:48
شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در فصل تابستان 1391 به عدد 9/1051 رسيد، كه 4/20 درصد افزايش را نسبت به فصل قبل و 5/63 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. در فص...
دوشنبه، 02 بهمن 1391 13:43
بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، جمعيت كشور 73341282 نفر براورد شده است، 1/85 درصد از جمعيت كل كشور در سن كار (10 ساله و بيش‌تر) مي‌باشند. به لحاظ جنس 5/50 درصد مرد و 5/49 درصد زن بوده است كه نسب...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:08
بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1391، 1033 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 704 واحد قارچ دكمه‌اي، 279 واحد قارچ صدفي و 50 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:06
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در شهریورماه سال1391 با 2/0 درصد کاهش نسبت به مردادماه به عدد 0/540 رسيد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/15درصد افزایش نشان داده است. کاهش2/0 درصدی شا...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:03
شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي در فصل تابستان 1391 به عدد 36/217 رسيد، كه31/15 درصد افزايش را نسبت به فصل قبل و 62/52 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. در ف...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:01
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در شهريور­ماه 1391 به عدد 8/1266رسيد كه نسبت به ماه گذشته 8/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين تأثير را در تغيي...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 13:59
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل تابستان1390 نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 0/37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 3/61درصد و دربين زنان 4/12 درصدمحاسبه شده است...
طراحی سایت