30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه دی 1391)

یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:08
بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1391، 1033 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 704 واحد قارچ دكمه‌اي، 279 واحد قارچ صدفي و 50 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت ...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:06
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در شهریورماه سال1391 با 2/0 درصد کاهش نسبت به مردادماه به عدد 0/540 رسيد.      شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/15درصد افزایش نشان داده است. &...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:03
شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي در فصل تابستان 1391 به عدد 36/217 رسيد، كه31/15 درصد افزايش را نسبت به فصل قبل و 62/52 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد....
یکشنبه، 01 بهمن 1391 14:01
  شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در شهريور­ماه 1391 به عدد 8/1266رسيد كه نسبت به ماه گذشته 8/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين تأثير را...
یکشنبه، 01 بهمن 1391 13:59
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل تابستان1390 نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 0/37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 3/61درصد و دربين زنان 4/12 درصدمحاس...
یکشنبه، 03 دی 1391 10:47
آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي ده ساله اخير (1390-1381) نشان مي‌دهد: كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار ...
طراحی سایت