30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه فروردین 1395)

آغاز اجراي طرح هزينه و درآمد خانوار سال 1395 از ارديبهشت ماه سال جاري
چهارشنبه، 25 فروردین 1395 14:30
طرح هزينه و در آمد خانوار سال 1395 از ارديبهشت ماه سال جاري تا فروردين ماه 1396 اجرا و نتايج آن در شهريور ماه 1396 منتشر خواهد شد. اين طرح در مناطق شهري و روستايي31 استان كشور با تعداد 39864 خانوار نم...
طراحی سایت