26 مرداد 1401
En | 
(آرشیو ماه فروردین 1394)
 آغاز اجراي طرح هزينه و درآمد خانوار سال  94  از ارديبهشت ماه
شنبه، 29 فروردین 1394 15:22
طرح هزينه و در آمد خانوار از ارديبهشت ماه سال 94 تا فروردين ماه 1395 اجرا و نتايج آن در شهريور ماه 1395 منتشر خواهد شد. اين طرح در مناطق شهري و روستايي31 استان كشور با تعداد 39864 خانوار نمونه اجرا مي...
طراحی سایت