01 خرداد 1401
En | 
(آرشیو ماه آذر 1394)
نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن وبیش تر کشور1392 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 200000 ریال در مردادماه1394 منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:21
این نشریه به ارائه اطلاعات كارگاه‌هاي صنعتي 50نفر كاركن وبیش تر شامل تعداد شاغلان ،،نحوه‌ مديريت، وضعيت حقوقي ،وضع مالكيت، شاغلان توليدي و غير توليدي كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن وبیش تربرحسب جنس و...
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن درحال بهره بردار کشور 1392 درشمار 150نسخه وبه قیمت 25000 ریال در شهریور ماه 1394 منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:19
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور 1392 حاوی اطلاعاتی از قبیل معادن در حال بهرهبرداری برحسب معادن دارای فاضلاب و فعالیت،محل دفع فاضلاب، معادن در حال بهره برداری ...
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1393 درشمار 150 نسخه و به قیمت 80000 ریال درشهریور ماه  1394منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:17
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در پرو...
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های  عمرانی نیمه اول 1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال درمهر ماه 1394منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:15
این نشریه به ارائه ومقايسه‌‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل در اين دوره با دوره‌ي‌ قبل ،بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي و كمترين افزايش آن . متوسط دستـمزد نيروي انس...
صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها   
طراحی سایت