27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 03 بهمن 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 بهمن,1397
بازدید: 821
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران پاییز 1397
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران پاییز 1397

افزایش 83/8 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 30/2 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ي سه‌ درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني در پاييز 97 نسبت به پاييز 96 در شهر تهران

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 100579 هزار ريال با میانگین مساحت 294 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 24/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 90/6 درصد افزایش داشته ‌است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 93980 هزار ريال با میانگین مساحت 89 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 23/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 83/8 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 336762 ريال با میانگین مساحت 79 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 1/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30/2 درصد، افزايش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران پاییز 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت