08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 30 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 30 دی,1397
بازدید: 645
افزایش 12.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌15.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 97 نسبت به فصل تابستان 96
افزایش 12.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌15.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 97 نسبت به فصل تابستان 96

تعداد 2890 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 5.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.8 درصد افزایش داشته است.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1397 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در فصل تابستان سال 1397، تعداد 21047 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 7.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12.1 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.3 واحد بوده است.
  • 5.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.8 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1397 بالغ ‌بر 3882 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 9.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.6 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1343 مترمربع بوده است.

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در فصل تابستان سال 1397، تعداد 94932 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 15.4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.8 واحد بوده است‌.
  • تعداد 33457 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در فصل تابستان 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.6 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در فصل تابستان 1397 حدود 17660 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 1.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14.4 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 528 مترمربع بوده است.

در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

 

تصاویر
  • افزایش 12.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌15.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 97 نسبت به فصل تابستان 96
طراحی سایت