08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 30 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 30 دی,1397
بازدید: 893
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1397

افزایش 12/1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌15/4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 97 نسبت به فصل تابستان 96

 

 

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1397 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در فصل تابستان سال 1397، تعداد 21047 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 7/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12/1 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7/3 واحد بوده است.
  • 5/4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/8 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1397 بالغ ‌بر 3882 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 9/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/6 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1343 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در فصل تابستان سال 1397، تعداد 94932 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 15/4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2/8 واحد بوده است‌.
  • در فصل تابستان 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2/4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12/6 درصد افزایش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 1/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14/4 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 528 مترمربع بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت