08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 26 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 دی,1397
بازدید: 790
اولويت 34.4 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل‌ است.
اولويت 34.4 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل‌ است.

براساس طرح فرهنگ رفتاري خانوار مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٦، اولويت 34.4 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل‌ و 7.6 درصد پوشاك خارجي بوده است. براي 58 درصد افراد نيز اولويت خاصي بين پوشاك داخلي و خارجي وجود ندارد.

  •  تماشاي ويترين ها فروشگاه‌هاي پوشاك با 81.5 درصد بيشترين روشي بوده است كه افراد 15 ساله و بيش‌تر اظهار نموده‌اند كه پوشاك خود را با توجه به آن انتخاب كرده اند. 1.3 درصد بر اساس تبليغات محيطي، 7 درصد بر اساس پيشنهاد دوستان و نزديكان، 6.2 درصد مطابق مد در جامعه، 0.2 درصد بر اساس مشاهده برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران، 0.7 درصد با توجه به شبكه هاي اجتماعي، 0.1 درصد بر اساس برنامه‌هاي ماهواره‌اي و 3.3 درصد به ساير روش‌ها پوشاك خود را انتخاب كرده‌اند.
  • اولويت 34.4 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل‌ و 7.6 درصد پوشاك خارجي بوده است. براي 58 درصد افراد نيز اولويت خاصي بين پوشاك داخلي و خارجي وجود ندارد.
تصاویر
  • اولويت 34.4 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل‌ است.
طراحی سایت