08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 26 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 دی,1397
بازدید: 759
در سال 1396، حدود 48 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر فست فود در ماه مصرف کرده اند.
در سال 1396، حدود 48 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر فست فود در ماه مصرف کرده اند.

وضعيت مصرف برخي از اقلام خوراكي افراد 15 ساله و بيشتر در سال 1396

 • 78.9 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر در هفته شير مصرف مي كرده اند. اين درصد براي نوشابه 54.8 درصد بوده است.
 • 98.4 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر در سال1396در هفته ميوه مصرف كرده‌اند.
 • حدود 24 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر در سال 1396 در ماه ماهي مصرف نكرده‌اند. در حالي كه 48 درصد از فست فود و 41 درصد غذاي بيرون از منزل مصرف كرده بودند.
 •  

  سرانه مصرف برخي از اقلام خوراكي افراد 15 ساله و بيشتر در سال 1396 به شرح زير بوده است:

  شرح

  مقدار

  واحد

  سرانه مصرف شير در هفته

  3.7

  ليوان

  سرانه مصرف نوشابه در هفته

  1.7

  ليوان

  سرانه مصرف ميوه در هفته

  13.8

  واحد

  سرانه مصرف ماهي در ماه

  2.1

  وعده

  سرانه مصرف فست فود در ماه

  1.4

  دفعه

  سرانه مصرف غذاي بيرون از منزل در ماه

  1.25

  وعده

   
تصاویر
 • در سال 1396، حدود 48 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر فست فود در ماه مصرف کرده اند.
طراحی سایت