27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 16 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 16 دی,1397
بازدید: 977
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان1397
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان1397

در سال 1396 در طرف عرضه، عرضه كل اقتصاد ايران برابر 30235240 ميليارد ريال، جمع ارزش‌افزوده رشته فعاليت­هاي اقتصادي برابر 16851860 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 16943067 ميليارد ريال بوده است.

در سال 1396 در طرف عرضه، عرضه كل اقتصاد ايران برابر 30235240 ميليارد ريال، جمع ارزش‌افزوده رشته فعاليت­هاي اقتصادي برابر 16851860 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 16943067 ميليارد ريال بوده است.

در سال 1396 در طرف تقاضاي، تقاضاي كل اقتصاد ايران برابر 30235240 ميليارد ريال، جمع تقاضاي نهايي اقتصاد برابر19466505 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 16943067 ميليارد ريال بوده است.

در سال 1396 حجم نقدينگي كل اقتصاد ايران 15299800 ميليارد ريال بوده است كه 13 درصد آن را پول و 87 درصد را شبه پول تشكيل مي­دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب 22/1، 19/4 و 22/5 درصد رشد داشته است.

در سال 1396 منابع بودجه کل کشور (مصوب) برابر با 11524566 میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی دولت 3467521 میلیارد ریال و منابع شرکت­های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک­ها 8005021 میلیارد ریال بوده است. در این سال بودجه عمومی دولت 30 درصد و بودجه شرکت­های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 70 درصد از منابع بودجه کل کشور را تشکیل می­دهد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت