27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 12 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 16 دی,1397
بازدید: 1978
چكيده نتايج طرح آمارگيري  نيروي نيروي كار  پاييز 97 منتشر شد
چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي نيروي كار پاييز 97 منتشر شد

درپاييز 1397، به ميزان 40.5 درصد جمعيت 10 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز 1396) 0.6 درصد افزايش داشته است.

نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار پاييز 1397 منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد 10 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 11.7 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به پاييز 1396 هيچگونه تغييري نداشته و جمعيت بيكار كشور  با 72 هزار نفر افزايش به 3 ميليون و174 هزار نفر رسيده است.

·        درپاييز 1397، به ميزان 40.5 درصد جمعيت 10 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز 1396) 0.6 درصد افزايش داشته است.

·        جمعيت شاغلين 10 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و922 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 608 هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه درپاييز 1397، بخش خدمات با 49.9 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32.9 درصد و كشاورزي با 17.2 درصد قرار دارند.

·        نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله حاكي از آن است كه 24.5 درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز 1397 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز1396) 0.5 درصد كاهش يافته است.

·        بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه درپاييز 1397، 11.7 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 36.5 درصد از شاغلين 10 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

چكيده نتايج اين طرح را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

تصاویر
  • چكيده نتايج طرح آمارگيري  نيروي نيروي كار  پاييز 97 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت