16 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 12 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 12 دی,1397
بازدید: 1084
در  سال 1396، 51 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر ورزش كرده‌اند
در سال 1396، 51 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر ورزش كرده‌اند

19.4درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر دو روز، 17.6درصد هفت روز، 14.1درصد يك روز و 48.9درصد بين سه تا شش روز در هفته ورزش كرده‌اند.

در  سال 1396، 51 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر ورزش كرده و 49درصد ورزش نكرده‌اند. بر اساس نتايج طرح آمارگيرى از فرهنگ رفتاري خانوار در سال 1396 ،60درصد از افراد ورزش كرده‌، به صورت انفرادي و 40درصد باقي مانده به صورت گروهي ورزش كرده‌اند.

سالن‌هاي ورزشي خصوصي با 25.8 درصد بيشترين مكاني بوده است كه افراد در آن‌جا ورزش كرده‌اند. 20.6درصد افراد در محل سكونت 14.2 درصد در پارك‌ها، 13.3 درصد در سالن‌هاي ورزشي عمومي و 26.1 درصد در ساير فضاهاي عمومي ورزش كرده اند.

 19.4درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر دو روز، 17.6درصد هفت روز، 14.1درصد يك روز و 48.9درصد بين سه تا شش روز در هفته ورزش كرده‌اند.

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد 15 ساله و بيش‌تر انجام شده،  عبارت بودند از: نرمش و پياده‌روي، فوتبال، آمادگي جسماني، واليبال، پرورش اندام و شنا و پس از اينها ساير رشته‌هاي ورزشي قرار داشتند. هر فرد 15ساله و بيش‌تر به طور متوسط 27 دقيقه در روز ورزش كرده است. هر خانوار كشور به طور متوسط 432220 ريال در هر ماه هزينه ورزش پرداخته‌ است.

شايان ذكر است  نتايج كاملتر اين طرح در مصاحبه اي با معاون طرح هاي آمار هاي و آمار هاي ثبتي مركز در بخش مصاحبه،‌ قابل مشاهده است.

تصاویر
  • در  سال 1396، 51 درصد از افراد 15 ساله و بيش‌تر ورزش كرده‌اند