30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 11 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
بازدید: 442
سرانه مطالعه كتاب غيردرسي افراد 15ساله و بيش‌تر در ماه به طور متوسط 7 ساعت و 41 دقيقه بوده است
سرانه مطالعه كتاب غيردرسي افراد 15ساله و بيش‌تر در ماه به طور متوسط 7 ساعت و 41 دقيقه بوده است

58.2درصد از افراد باسواد 15 ساله و بيش‌تر در سال قبل از آمارگيري در سال 1396، مطالعه كتاب غيردرسي(چاپي يا الكترونيكي) داشته‌اند.

سرانه مطالعه كتاب غيردرسي افراد 15ساله و بيش‌تر در ماه به طور متوسط 7 ساعت و 41 دقيقه بوده است كه از اين ميزان، سرانه مطالعه قرآن و ادعيه 3ساعت و 7 دقيقه و سرانه ساير كتب غير درسي 4 ساعت و 34 دقيقه بوده است.

معاون طرح هاي آماري و‌آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران ضمن بيان اين‌ آمار كه  از نتايج طرح آمارگيرى از فرهنگ رفتاري خانوار"  استخراج شده است ، افزود:

نتايج حاصل از اجراي اين طرح نشان ميدهد كه  كه58.2درصد از افراد باسواد 15 ساله و بيش‌تر در سال قبل از آمارگيري در سال 1396، مطالعه كتاب غيردرسي(چاپي يا الكترونيكي) داشته اند.

در زمينه روزنامه، نيز از آن جايي كه مطالعه سايت خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها نسبت به قبل بسيار بيشتر شده است، هم مطالعه روزنامه چاپي و هم مطالعه روزنامه در سايت خبرگزاري ها پرسش شده است.

 دكتر كاوه كياني افزود:‌حدود 30 درصد از افراد باسواد 15 ساله و بيش‌تر در ماه قبل از آمارگيري در سال 1396، روزنامه (چاپي يا الكترونيكي)  مطالعه كرده‌اند. افرادي كه روزنامه مطالعه كرده اند، 69درصد روزنامه چاپي و 58 درصد روزنامه الكترونيكي  مطالعه كرده اند.

هر فرد 15ساله و بيش‌تر در ماه به طور متوسط 1 ساعت و 26 دقيقه مطالعه روزنامه داشته است.

قابل ذكر استسرانه مطالعه شامل مطالعه كتاب، مطالعه روزنامه و ساير نشريات مي‌باشد و در اين طرح در زمينه كتاب، مطالعه كتاب غيردرسي، هم چاپي و هم الكترونيكي پرسيده شده است.

 

تصاویر
  • سرانه مطالعه كتاب غيردرسي افراد 15ساله و بيش‌تر در ماه به طور متوسط 7 ساعت و 41 دقيقه بوده است
طراحی سایت