30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 10 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 19 اسفند,1397
بازدید: 465
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر1397 منتشر شد
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر1397 منتشر شد

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (21.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (14.2 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 7.7 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 کل خانوارها

در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 151.7 رسید که نسبت به ماه قبل2.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان وبلوچستان  با 1.7 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 37.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام (44.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (30.9 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ايلام  به طور متوسط 7.0 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 6.5 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد 18.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (21.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (14.2 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 7.7 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای شهری

در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 151.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمانشاه با 1.6 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 36.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (44.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (30.8 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط 8.0 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط 6.1  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای شهری به عدد 18.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان  (21.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (14.9 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 7.0 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 

خانوارهای روستایی

در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (100=1395) به 155.3 رسید که نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­  قم با 5.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبيل  با 1.4 درصد افزایش می باشد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 39.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (47.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (32.4 درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط  7.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط 7.5  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای روستایی کشور به 18.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختياری (22.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (11.9 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 10.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش نشان  می دهد.

 براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت