27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 09 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 بهمن,1397
بازدید: 939
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال1396

در سال1396، سرانه زمان مطالعه كتاب‌هاي غيردرسي، 7 ساعت و 41 دقيقه در ماه وهمچنین به طور متوسط هر فرد 15ساله و بيش‌تر در روز 1 ساعت و 4 دقيقه در شبكه‌هاي اجتماعي حضور داشته است.

حدود 58.2 درصد افراد 15 ساله و بيش‌تر باسواد ، در يك سال قبل از زمان آمارگيري در سال1396، مطالعه كتاب غيردرسي داشته‌اند. حدود 41.8درصد، مطالعه كتاب غير درسي نداشته‌اند. سرانه زمان مطالعه كتاب‌هاي غيردرسي، 7 ساعت و 41 دقيقه در ماه بوده است.   

29.9درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر باسواد ، در ماه قبل از آمارگيري روزنامه مطالعه كرده‌اند و 70/1درصد مطالعه روزنامه‌ نداشته‌اند.

سرانه زمان مطالعه روزنامه ، 1 ساعت و 26 دقيقه در ماه بوده است.

 

  

 

53 درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر، در سال 1396 عضو شبكه‌هاي اجتماعي بوده و 47 درصد عضو اين شبكه نبوده‌اندو

به طور متوسط هر فرد 15ساله و بيش‌تر در روز 1 ساعت و 4 دقيقه در شبكه‌هاي اجتماعي حضور داشته است.اطلاعات بیشتر از طزیق فایل پیوست قابل دستیابی است

 

  .

 

 

 

 

/29درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر باسواد ، در ماه قبل از آمارگيري روزنامه مطالعه كرده‌اند و 1/70درصد مطالعه روزنامه‌ نداشته‌اند.

 

/29درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر باسواد ، در ماه قبل از آمارگيري روزنامه مطالعه كرده‌اند و 1/70درصد مطالعه روزنامه‌ نداشته‌اند. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت