14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 اسفند,1390
بازدید: 5248
مرکز آمار ایران اعلام کرد:تولید مرغ (وزن زنده) 1995 هزار تن، تولید تخم مرغ 725 هزار تن


 

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

تولید مرغ (وزن زنده) 1995 هزار تن، تولید تخم مرغ 725 هزار تن

 

روابط عمومی مرکز آمارایران اعلام کرد:

آمارگیری از مرغدار‌ی‌های صنعتی کشور درماه های آبان و آذر 1388 با مراجعه به 18600 مرغداری توسط مرکز آمار ایران انجام شد. در این آمارگیری که به روش تمام شمار در سطح کشور به اجرا درآمد، از وجود 5025 نفر روز آمارگیر و کارشناس استفاده شده است.

بر اساس نتایج این طرح، از 17192 مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در سال 1388 تعداد 15207 واحد مرغداری فعال و 1985 واحد غیرفعال می‌باشد. همچنین از 1380 واحد مرغداری پرورش مرغ تخمگذار تعداد 1210 واحد مرغداری فعال و 170 واحد غیرفعال بوده است.

طبق نتایج این آمارگیری در سال 1388 ظرفیت مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی 260 میلیون قطعه با مساحت 26212 هزار متر مربع بوده است که نسبت به آخرین سال آمارگیری مرغداری‌های گوشتی (سال 1383)، به ترتیب 35 میلیون قطعه (15درصد) و 3648 هزار متر مربع (16 درصد) افزایش داشته است. همچنین ظرفیت مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار 69 میلیون قطعه می‌باشد که نسبت به آخرین سال آمارگیری از این مرغداری‌ها (سال 1385)، تفاوت محسوسی نداشته است.

تعداد جوجه یکروزه ریخته شده سال 1387در سالن‌های مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی، 873704 هزار قطعه و وزن مرغ زنده پرورش یافته، 1995 هزار تن گزارش شده است که نسبت به آخرین آمارگیری انجام شده در سال 1383 تعداد جوجه یکروزه ریخته شده حدود 194494 هزار قطعه (29 درصد) و وزن مرغ زنده پرورش یافته حدود 624 هزار تن ( 45 درصد) افزایش یافته است.

مقدار تولید تخم مرغ سال 1387 مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار نیز 725 هزار تن بوده است که نسبت به آخرین آمارگیری انجام شده حدود 138هزار تن(23 درصد) افزایش یافته است. لازم به ذکر است نتایج تفصیلی این طرح از طریق وب‌گاه مرکز آمار ایران در آدرس www.www.amar.org.ir  قابل دسترسی خواهد بود.

طراحی سایت