14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اسفند,1390
بازدید: 4337
ضریب نفوذ اینترنت در سال 1387 به 1/11 درصد رسید


  ضریب نفوذ اینترنت در سال 1387 به 1/11 درصد رسید

 

روابط عمومی مرکز‌آمار ایران اعلام کرد:

طرح" آمارگیری از کاربران اینترنت" برای اولین بار در دیماه سال 87 توسط مرکز امار ایران به اجرا گذاشته شد. هدف اصلی از اجرای این طرح که به‌درخواست شرکت فناوری اطلاعات و با همکاری پژوهشکده‌ی آمار به اجرا درآمده است، برآورد ضریب نفوذ اینترنت در کشور است. ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌یفناوری اطلاعات کشورها و در زمره‌ی شاخص‌های اهداف توسعه‌ی هزاره است که منظور از آن نسبت جمعیت استفاده‌کننده از اینترنت در کشور به کل جمعیت کشور ضرب ‌در 100 است. روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است که با مراجعه به 98982 خانوار و تکمیل پرسشنامه برای آن‌ها توسط مأمور آمارگیری و توسط خانوار (برای خانوارهای دارای کاربر اینترنت) انجام شده است. نگاهی به اهم نتایج طرح نشان می‌دهد که:

  •    در سال 1387، از مجموع 8/18 میلیون خانوار کشور، در حدود 0/5 میلیون خانوار (5/26 درصد)، در محل سکونت و یا در محل‌های دیگر از اینترنت استفاده کرده‌اند، بدین‌ترتیب که حداقل یک عضو این خانوارها، کاربر اینترنت بوده‌ است. این سهم برای خانوارهای شهری کشور بالغ بر 1/34 درصد و برای خانوارهای روستایی کشور حدود 8/8 درصد بوده است.
  •    در دوره‌ی مورد نظر، از کل 8/71 میلیون نفر جمعیت کشور، تعداد 96/7 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور، 1/11 درصد است، بدین معنا که از هر 100 نفر جمعیت کشور، در حدود 11 نفر در زمان آماری طرح از اینترنت استفاده کرده‌اند. این ضریب در نقاط شهری کشور0/15 درصد و در نقاط روستایی 0/3 درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت برای جمعیت 10 تا 59 ساله‌ی کشور 9/13 درصد به‌دست آمده است.
  •    از کل کاربران اینترنت کشور، 8/28 درصد در استان تهران زندگی می‌کنند. همچنین بیش‌ترین ضریب نفوذ اینترنت در کشور به‌ترتیب مربوط به استان تهران با 4/16 درصد و کمترین آن مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با 3/3 درصداست.
  •    از مجموع کاربران اینترنت در کشور، 2/75 درصد حداقل در محل سکونت خود، 0/15 درصد حداقل در محل کار خود، 0/26 درصد حداقل در کافی‌نت و 9/14 درصد حداقل در محل تحصیل خود از اینترنت استفاده کرده‌اند.
  •    همچنین بر اساس نتایج طرح، از مجموع کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت خود از اینترنت استفاده کرده‌اند، نحوه‌ی دسترسی 9/91 درصد از طریق Dail up بوده است.
  •    از مجموع خانوارهای کشور در سال 1387، در حدود 1/85 درصد در محل سکونت خود دارای تلفن ثابت و 2/30 درصد دارای رایانه بوده‌اند. همچنین، در حدود 3/71 درصد از خانوارهای کشور دارای حداقل یک عضو با تلفن همراه بوده‌اند. این سهم‌ها برای نقاط شهری به‌ترتیب 1/89، 6/38 و 8/77 درصد و برای نقاط روستایی نیز به‌ترتیب 7/75، 6/10 و 2/56 درصد بوده است.
  •       شایان ذکر است ارقام مذکور شامل افرادی که از طریق گوشی تلفن همراه با GPRS  به اینترنت اتصال می‌یابند ، نیست.

 

اطلاعات بیش‌تر با مراجعه به وب‌گاه مرکز آمار ایران به نشانی www.www.amar.org.ir به‌زودی قابل دسترسی خواهد بود.

 

طراحی سایت