14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اسفند,1390
بازدید: 2133
افزایش 4/34 درصدی تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده


 

افزایش 4/34 درصدی تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شددر پروانه‌های ساختمانی صادرشده نسبت به پاییز 88

 روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد:

بررسی نتایج طرح "جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" که همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران و با همکاری دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور (در حال حاضر بیش از 1262 شهرداری)، به صورت سرشماری اجرا می‌شود، نشان می‌دهد در پاییز سال 1388:

  •    در شهر تهران

-     تعداد 2406 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های شهر تهران صادر شده است.

-     تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان بالغ بر 16393 واحد بوده است.

-      مجموع زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 7/2653 هزار متر مربع است.

 

جدول 1- تعداد پروانه، تعداد واحد مسکونی و مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های شهر تهران در پاییز 88

شرح

پروانه احداث ساختمان

تعداد واحد مسکونی

مساحت زیربنا (مترمربع)

تهران..................................................................

2406

16393

2653728

 
  •     در نقاط شهری کشور (بجز شهر تهران)

-   تعداد 37873 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور (بجز شهر تهران) صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 87) 7/12 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل (تابستان 88) 1/1 درصد کاهش داشته است.

-   تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان بالغ بر 129365 واحد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 87) 4/34 درصد و نسبت به فصل قبل (تابستان 88) 5/15 درصد افزایش داشته است.

-   مجموع زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 5/17961 هزارمترمربع است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 87) 8/27 درصد و نسبت به فصل قبل (تابستان 88) 2/2 درصد افزایش داشته است.

 

جدول 2- تعداد پروانه، تعداد واحد مسکونی و مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های کشور (بجز شهر تهران)

شرح

پروانه‌ احداث ساختمان

تعداد واحد مسکونی

مساحت زیربنا (مترمربع)

پاییز 87

تابستان 88

پاییز 88

پاییز 87

تابستان 88

پاییز 88

پاییز

87

تابستان 88

پاییز   88

 کل کشور (بجز شهر تهران)

33606

38281

37873

96267

112046

129365

14058797

17569473

17961450

رشد نسبت به پاییز 87

 

 

7/12

 

 

4/34

 

 

8/27

رشد نسبت به تابستان88

 

 

1/1-

 

 

5/15

 

 

2/2

 

   لازم به ذکر است فایل چکیده نتایج طرح مذکور از طریق وب گاه مرکز آمار ایران به آدرس www.www.amar.org.ir   قابل دسترسی است.

طراحی سایت