09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 29 آذر 1390
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 دی,1390
بازدید: 20392
اعلام نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390


 نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس مسکن 1390 طی یک نشست خبری توسط دکتر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران اعلام شد. در این نشست خبری که روز دوشنبه 28 آذر ماه در محل استخراج فرم های سرشماری در ساختمان چیذر برگزار شده بود، نمایندگان رسانه ها از نزدیک با فرایند جمع آوری ، پردازش و استخراج اطلاعات فرم‌های سرشماری آشنا شدند.

 رییس مرکز آمار ایران جمعیت کشور را بر اساس نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ، 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفر اعلام کرد. وی نسبت مردان در جمعیت کشور را 51 درصد و زنان را 49 درصد ذکر کرد و افرود: در نسبت جنسیتی نیز به ازای هر 103 مرد، 100 زن، وجود دارد. 
رییس مرکز آمار ایران گفت: براساس سرشماری سال جاری سهم جمعیت شهری از کل جمعیت کشور 71و جمعیت روستایی 29 درصد است.
وی براساس نتایج اولیه سرشماری سال جاری در کشور گفت: بعد خانوار (اندازه متوسط خانوار) 3.6 نفر است که این رقم در سال 1385، 4 نفر بوده است. وی همچنین تعداد خانوار ها را 20 میلیون و 703 هزار و 953 خانوار  ذکر کرد. براساس این نتایج میزان رشد جمعیت3/1 دصد می‌باشد.

رییس مرکز آمار ایران در این جلسه همچنین  ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای اصحاب رسانه ها  در امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در طول اجرای سرشماری، اطلاع رسانی را یکی از مهمترین عوامل همکاری خانوار ها با ماموران سرشماری ذکر کرد.وی همچنین با اشاره به همکاری گسترده خانوار ها با ماموران سرشماری میزان عدم همکاری مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن را5/0 در صد اعلام کرد که نسبت به کشور های دیگر از رقم بسیار پایینی برخوردار است. وی همچنین میزان خانوار های غایب را 4/3در صد اعلام نمود. وی افزود: با راه اندازی سیستم تلفنی ارتباط خانوار ها غایب جهت شمارش ، میزان خانوار های غایب کاهش پیدا خواهد کرد.

دکتر آذر همچنین از دقت بالای فرایند استخراج اطلاعات در مقایسه با سرشماری قبلی خبر داد. شایان ذکر است نتایج قطعی و کامل سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ، در بهار سال 1391 منتشر خواهدشد.

طراحی سایت