04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 04 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 04 دی,1397
بازدید: 1122
انتشار نسخه الکترونیکی  نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1397

تعداد مرغداري‌هاي گوشتي فعال در سال 1396، 15447 واحد مي‌باشد که وزن مرغ زنده پرورش‌يافته براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر 2540 هزار تن است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1393 حدود 487 هزار تن (24 درصد) افزایش يافته است.

 در سال 1397 تعداد 20520 مرغداري پرورش مرغ گوشتی در سطح كشور وجود داشته است كه از اين  تعداد، 15322 واحد فعال و بقيه (5198 واحد) غير فعال بوده است. اين در حالی است که در سال 1394، 18093 مرغداري پرورش مرغ گوشتی در كشور بوده كه از اين تعداد 12573 مرغداري فعال و مابقي (5520 واحد) غيرفعال بوده است.

همچنین تعداد مرغداري‌هاي گوشتي فعال در سال 1396، 15447 واحد مي‌باشد که وزن مرغ زنده پرورش‌يافته براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر 2540 هزار تن گزارش شده است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1393 حدود 487 هزار تن (24 درصد) افزایش يافته است. 

تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي در سال 1396، 58330 نفر بوده است كه از اين تعداد 38513 نفر شاغل با مزد و حقوق و 19817 نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشكيل مي‌داده است، همچنين بين شاغلان با مزد و حقوق 38073 نفركاركن مرد و 440 نفر كاركن زن و از مجموعه شاغلان بدون مزد و حقوق 19205 نفركاركن مرد و 612 نفركاركن زن بوده است.

براساس نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري، تعداد كاركنان شاغل در مرغداري ها در سال 1396 نسبت به سال 1394، 9308 نفر ( 19 درصد) افزایش  يافته است .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی  نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت