30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 24 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 24 آذر,1397
بازدید: 320
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار1397

در فصل بهار سال 1397، تعداد 19659 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 30/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 31/6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 6/4 واحد بوده است.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل بهار سال 1397 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

در فصل بهار سال 1397، تعداد 19659 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 30/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 31/6 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 6/4 واحد بوده است.

تعداد 3055 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در فصل بهار 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 42/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 34/4 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل بهار 1397 بالغ ‌بر 3537 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 29/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 32/3 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1158 مترمربع بوده است.

 

ب- كل نقاط شهري كشور

در فصل بهار سال 1397، تعداد 90667 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2/0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12/4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2/6 واحد بوده است‌.

تعداد 34278 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در فصل بهار 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 10/4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 13/1 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در فصل بهار 1397 حدود 17438 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 0/9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 20/0 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 509 مترمربع بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت