30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 14 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 14 آذر,1397
بازدید: 295
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان 1397

درفصل تابستان 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 227945 ريال بوده است. استان همدان با 263292 ريال بالاترين و استان خراسان شمالي با 197392 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 96 معادل 42/45 درصد افزايش داشته است

در فصل تابستان 1397 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 12216 ريال بوده است. استان تهران با 15341 ريال بيشترين و استان قزوين با 11562 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 13228 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 12983 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 96 افزايشي معادل 1/15 درصد داشته است.

 

در فصل تابستان 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور معادل 12151 ريال بوده است. استان تهران با 15963 ريال بيشترين و استان گلستان با 10224 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته­ اند. قيمت فروش اين محصول معادل 23/43 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است.

در تابستان 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم سيب‌ زميني در كل كشور 11276 ريال بوده است. استان كرمان با 20000 ريال بيشترين و استان زنجان با 5821 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در تابستان 97 نسبت به تابستان 96 معادل 89/20 درصد افزايش يافته است.

 قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستان 1397 در كل كشور 53643 ريال بوده است. استان ايلام با 68666 ريال بيشترين و استان چهارمحال و بختياري با 42000 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 2/02 درصد افزايش داشته است.

 در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 227945 ريال بوده است. استان همدان با 263292 ريال بالاترين و استان خراسان شمالي با 197392 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 96 معادل 42/45 درصد افزايش داشته است.



تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت