30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 13 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 13 آذر,1397
بازدید: 280
انتشار نسخه الکترونیکی  اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1397

افزایش 59/6 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 30/8 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ي سه‌ درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني در تابستان 97 نسبت به تابستان 96 در شهر تهران

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 80545 هزار ريال با میانگین مساحت 270 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 30/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 54/7 درصد افزایش داشته ‌است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 76017 هزار ريال با میانگین مساحت 89 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 21/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 59/6 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 331768 ريال با میانگین مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 11/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30/8 درصد، افزايش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی  اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت