04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 11 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 11 آذر,1397
بازدید: 1185
چکیده نتایج آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور تابستان 1397 منتشر شد
چکیده نتایج آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور تابستان 1397 منتشر شد

بر اساس نتايج اين طرح وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در فصل تابستان 1397 جمعاً 99 هزار تن گزارش شده است كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است.

گزيده نتایج فصل تابستان آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور1397 منتشر شد. بر اساس نتايج اين طرح وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در فصل تابستان 1397 جمعاً 99 هزار تن گزارش شده است كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با 56.1 هزار تن وزن لاشه (56.6 درصد)، گوسفند و بره با 32.5 هزار تن (32.8 درصد)، بز و بزغاله با 8.3 هزار تن (8.4 درصد) و ساير انواع دام‌ها با 2.25 هزار تن (2.2 درصد) از كل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

مقايسه عملكرد كشتارگاه‌هاي كشور در تابستان سال 1397 نسبت به فصل مشابه سال 1396 مؤيد کاهش 11 درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور است. کاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره 23 درصد و برای بز و بزغاله 19 درصد بوده است همچنين مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر 29 درصد كاهش و براي گاوميش و بچه گاوميش 11 درصد افزايش داشته است، اين مقدار براي گاو و گوساله تغييرات محسوسي نداشته است.

براي مشاهده فايل چكيده نتايج به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • چکیده نتایج آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور تابستان 1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت