03 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 11 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 11 آذر,1397
بازدید: 285
اعطاي گواهي نامه مديريت امنيت اطلاعات به مركز آمار ايران

دكتر پارسا در اين جلسه كه روز شنبه دهم آذر ماه در مركز آمار ايران برگزار شد،‌ با بيان اين كه محرمانگي از اصول مهم حرفه اي تك تك كاركنان مركز آمار ايران است،‌گفت:‌ در نظام آماري مدرن با ويژگي در دسترس و يكپارچه بودن و براي توليد ريز داده‌هايي كه به سمت توليد آن پيش ميرويم،‌ امنيت اهميت خاصي پيدا مي كند.

گواهينامه مديريت اطلاعات  در جلسه اي با حضور رئيس و معاونان  مركز آمار ايران،‌ مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات  اين مركز ،‌ نماينده مركز راهبردي  افتا وكارشناسان اين نهاد و شركت ‌مشاور سيستم مديريت  امنيت اطلاعات مركز آمار ايران  به دكتر اميد  علي پارسا ، رئيس مركز آمار ايران اهدا شد.

دكتر پارسا در اين جلسه كه روز شنبه دهم آذر ماه در مركز آمار ايران برگزار شد،‌ با بيان اين كه محرمانگي  از اصول مهم حرفه اي تك تك كاركنان مركز آمار ايران است،‌گفت:‌  در نظام آماري در دسترس و يكپارچه  و براي توليد ريز داده‌هايي كه به سمت توليد آن پيش ميرويم،‌ امنيت اهميت خاصي پيدا مي كند.

رئيس مركز آمار ايران با بيان اين كه طي 5 دهه فعاليت مركز آمار ايران، همواره اين مركز عملكرد بسيار مثبتي از تظر محرمانگي اطلاعات داشته است، افزود:‌ كد ملي، كد پستي و كد كسب و كار، 3 كدي هستند  كه  در نظام‌ آماري ثبتي مبنا و مدرن ، ريز داده‌هاي مربوط به آن ها بايد در دستگاه هاي مربوطه توليد شده  و اين اطلاعات به مركز آمار ايران انتقال يابد و مركز آمار ايران نيز  به صورت داده هاي كلي و با حفظ محرمانگي  و بدون قابليت شناسايي، اين اطلاعات را براي نظام برنامه ريزي  كشور، يكپارچه و منتشر  كند. وي تاكيد كرد، محرمانگي و امنيت داده هاي مركز آمار ايران در حدي است كه در اختيار هيج نهاد و مرجع و حتي مراجع قضايي قرار نمي‌گرد.پارسا تاكيد كرد، با توجه  به اين كه مركز آمار ايران يك نهادIT  محور است،‌تخصيص اعتبارات براي امنيت و حفظ و نگهداري اطلاعات در آن نيز ،‌اهميت ويژه اي دارد.

وي تاكيد كرد بر اساس آخرين پژوهش ها و نظريه پردازان اقتصادي، در دنياي امروز "داده پاك"  كه مركز آمار ايران براي توليد آن تلاش مي كند،‌بيشتر از مدلسازي ها و تئوري ها و نرم افزار ها براي اقتصاد و برنامه ريزي اهميت پيدا مي كند.     

رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات مركز آمار ايران  نيز با بيان اين كه در دنياي ديجيتال كنوني، استفاده از ابزار هاي مناسب بايد  استاندارد و تحت كنترل باشد،‌ افزود:‌ مركز آمار ايران يك نهاد حساس داده اي است   كه امنيت و محرميت از الزامات آن مي باشد . جمال مقدم گفت:‌خوشبختانه با خواست و ارداه اي كه در تمامي همكاران وجود داشته است،‌ مركز آمار ايران به اين درجه از امنيت داده ها رسيده  است.

وي تاكيد كرد  ، مرحله سخت تر  از ايجاد  هر موضوعي، حفظ و نگهداري آن است و اين موضوع در مورد اطلاعات نيز سخت تر بوده و نياز به راهبرد دارد.

مقدم با ذكر اين كه الزامات امنيت اطلاعات در مركز آمار ايران از  نهاد هاي بالاتر در يافت شده است، تاكيد كرد: ‌99 درصد از اين الزامات توسط مركز آمار رعايت شده است  و هر 6 ماه نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

‌دستاوردهاي مركز آمار ايران در زمينه امنيت اطلاعات  بسيار مثبت  است

در ادامه اين جلسه نماينده شركت مميز امنيت اطلاعات مركز آمار  ايران با ذكر اين نكته كه سه عنصر  محرمانگي،‌يكپارگي  و دسترسي  به اطلاعات مهمترين عناصر  امينت اطلاعات را تشكيل مي دهند، گفت:‌ اين 3 عنصر  در نهادي مانند مركز آمار ايران  كه كل  دارايي آن از جنس  داده و اطلاعات است، اهميت دو چندان پيدا مي كند.

 وي تاكيد كرد:  امنيت  اطلاعات نيارمند طرح ريزي، اجرا  و آزمون و مميزي است  و بر اساس مميزي اخير كه  در مورد مركز آمار ايران انجام شده است، عزم جدي  در اين مركز براي انطباق امنيت اطلاعات با  الزامات ISO270001   و نسخه 2013  از سال 1390  وجود داشته است و همه امكانات سازماني در اين راستا بسيج شده است.

وي  تصريح كرد: با توجه به اين مميزي ها، ‌دستاوردهاي مركز آمار ايران  بسيار مثبت  است كه حاصل تلاش مجدانه همكاران مركز آمار ايران است و  اين مر كز يكي از تجربه هاي موفقISMS و همكاري دو بخش دولتي و خصوصي  در زمينه اطلاعات داده ها  است.

در ادامه اين جلسه نماينده افتا،‌ با بيان اين كه امنيت  فضاي سايبري كشور حاصل   همكاري موفق  و هم افزايي دو بخش دولتي و خصوصي است،‌افزود: اين همكاري نه تنها باعث  امنيت اطلاعات فضاي سايبر است،‌بلكه به توانمند سازي بخش خصوصي مي انجامد . وي افزود:‌با مديريت افتا و همكاري بخش خصوصي،‌  ايران مي‌تواند در زمينه امنيت سايبري درمنطقه پيشرو  باشد.

طراحی سایت