05 تیر 1398
En | 
زمان انتشار: 29 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 29 آبان,1397
بازدید: 352
سهم پرداخت هزينه سلامت از جيب خانوار ها به 35.66 درصد رسيد
سهم پرداخت هزينه سلامت از جيب خانوار ها به 35.66 درصد رسيد

18.54 درصد سهم پرداختهاي ديگران يعني دولت و شركتها و 2.78 درصد سهم پرداختهاي غير مستقيم خانوار افزايش يافته است.

  جداول حساب هاي ملي سلامت 1395 بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفت، با طرح تحول سلامت روند كاهش سهم پرداخت از جيب خانوار ادامه پيدا كرده و به رقم 35.66 رسيده است."، اين جداول از سال 1380 تا 1395 يعني براي  16 سال متوالي بر روي درگاه ملي آمار در مسير داده ها و اطلاعات آماري، حساب هاي ملي، حساب هاي اقماري، جداول آماري، سري هاي زماني قرار دارد. اين جداول كل مخارج انجام شده براي سلامت انسانها در كشور را نشان مي دهد و بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني تهيه شده است.

اين جداول نشان مي دهد كه سهم پرداخت از جيب خانوار از 56.97 درصد در سال 1380 پس از فراز و نشيبهاي بسيار در سال 1395 به 35.66 درصد مي رسد يعني طي 16 سال معادل 21.31 درصد كاهش يافته است، در مقابل، 18.54 درصد سهم پرداختهاي ديگران يعني دولت و شركتها و 2.78 درصد سهم پرداختهاي غير مستقيم خانوار افزايش يافته است.

براي مشاهده نمودار و جزئيات خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • سهم پرداخت هزينه سلامت از جيب خانوار ها به 35.66 درصد رسيد
فایلهای پیوست
طراحی سایت