30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 28 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 28 آبان,1397
بازدید: 394
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1397

مقدار توليد تخم مرغ در سال 1396 در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار 674 هزار تن گزارش شده است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1393 حدود 103 هزار تن (13 درصد) کاهش يافته است.

براساس نتايج اين آمارگيري در سال 1397 تعداد 1746 مرغداري پرورش مرغ تخمگذار در سطح كشور وجود داشته است كه از اين  تعداد، 1352 واحد فعال و بقيه (394واحد) غير فعال بوده است. اين در حالی است که در سال 1394، 1402 مرغداري تخمگذار در كشور بوده است كه از اين تعداد 1140 مرغداري فعال و مابقي (262 واحد) غيرفعال بوده است.

مقدار توليد تخم مرغ در سال 1396 در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار 674 هزار تن گزارش شده است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1393 حدود 103 هزار تن (13 درصد) کاهش يافته است.

تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار در سال 1396، 11416 نفر بوده است كه از اين تعداد 9521 نفر شاغل با مزد و حقوق و 1895 نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشكيل بوده است. براساس نتايج آمارگيري سال1394، تعداد كاركنان شاغل 10652 نفر بوده كه شامل 9315 نفر شاغل با مزد و حقوق و 1337 نفر شاغل بدون مزد و حقوق بوده‌ است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت