30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 28 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 28 آبان,1397
بازدید: 324
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی  نیمه اول1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول1397


در مقايسه‌ي تمامي 127 قلم مورد آمارگيري اين دوره طرح، «گونی چتایی 7*40» با 219/0 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «لوله‌ي سيماني معمولي نمره‌ي 10»  با 8/9 درصد داراي بيش‌ترين کاهش در متوسط قيمت نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌اند.

همچنين، مقايسه‌ي متوسط قيمت در اين دوره با دوره‌ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «گونی چتایی 7*40» با 295/3 درصد و بيش‌ترین كاهش قیمت مربوط به «كول سيماني» با 16/1 درصد بوده است .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی  نیمه اول1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت