02 فروردین 1398
En | 
زمان انتشار: 13 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 13 آبان,1397
بازدید: 195
گزارش شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشورتابستان 1397(100=1390)منتشر شد
گزارش شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشورتابستان 1397(100=1390)منتشر شد

شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداري‎هاي صنعتي کشور در تابستان 1397 به عدد 332.99 رسيد که 26.10 درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و 40.31 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسي شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص "گوساله پرواری "، با 33.14 درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 48.00 درصد، مربوط به قلم "گوساله پرواری" است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان 1397 نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان 1396، 20.90 درصد (تورم سالانه) می باشد.

شاخص اقلام اصلي

شاخص "گاو تليسه" در تابستان 1397 به 199.49 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 20.42 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.14 درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص "گاو شيري" در تابستان 1397 به 152.02 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 5.58 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.47 درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو نر داشتي" در تابستان 1397 به 221.26 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 7.38 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.85 درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص "گوساله پرواري" در تابستان 1397 به 422.70 واحد رسيده که در مقايسه با فصل قبل 33.14 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.00 درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفي شيري" در تابستان 1397 به 508.65 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 32.03 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.60 درصد افزایش نشان میدهد

شاخص "گوساله نر زير چهار ماه" در تابستان 1397 به 266.33 واحد رسيده است که در مقايسه با فصل قبل 14.83 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.26 درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص "شير" در تابستان 1397 به 321.13 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 26.47 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.94 درصد افزایش نشان میدهد

شاخص "کود" در تابستان 1397 به 332.15 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 1.03 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.83 درصد افزایش نشان میدهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • گزارش شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشورتابستان 1397(100=1390)منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت