02 فروردین 1398
En | 
زمان انتشار: 06 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 06 آبان,1397
بازدید: 386
انتشار نسخه الکترونیکی آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1396
انتشار نسخه الکترونیکی آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1396

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور برحسب وزن لاشه های کشتار شده 429 هزار تن بوده است.

آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي ده ساله اخير نشان مي‌دهد:

1- كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 10236 هزار لاشه به وزن 184 هزار تن مربوط به سال 1394 می‌باشد، این میزان در سال 1396 به 8609 هزار لاشه به وزن 162 هزارتن رسیده است.

2- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف بز و بزغاله‌ ذبح شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 2552 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن مربوط به سال 1394 بوده است. اين ميزان در سال 1396 به 2223 هزار لاشه به وزن 34 هزار تن رسيده است.

3- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1035 هزار لاشه به وزن 198 هزار تن مربوط به سال 1392 و بيش‌ترين تعداد با 1578 هزار لاشه به وزن 269 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. اين ميزان در سال 1396 به 1134 هزار لاشه به وزن
223 هزار تن رسيده است.

4- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال‌هاي 1389 و 1392 بوده و بيش‌ترين تعداد با 47 هزار لاشه به وزن 8 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است. اين ميزان در سال 1396 به 22 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن رسيده است.

5- كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف شتر و بچه شتر با 19 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن مربوط به سال 1393 و بيش‌ترين تعداد با
45 هزار لاشه به وزن 10 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است. این میزان در سال 1396 به 33 هزار لاشه به وزن 7 هزار تن رسیده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت