01 مرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 01 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 دی,1397
بازدید: 924
اطلاعيه روابط عمومي  مركز آمار ايران در مورد تبليغات دستگاه ها در رسانه ها

بدين وسيله به عرض تمامي هموطنان گرامي مي‌رساند، براساس ماده 7 مجموعه قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي نظام آماري كشور، آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگير يهاي مختلف از افراد و موسسات جمع آوري مي‌شود،‌ محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمار هاي كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد. لذا هر گونه تبليغات و اطلاع رساني‌ كه از طرف برخي از دستگاه ها مانند سازمان امور مالياتي كشور، درتبليغات و تيزرهاي راديو و تلويزيوني با ادعاي راستي آزمايي اطلاعات اخذ شده از افراد و نهاد ها، از طريق استناد به اطلاعات مركز آمار ايران ارائه مي شود،‌ كاملا نادرست بوده و خلاف واقعيت است وتاكيد مي‌شود محرمانگي اطلاعات به عنوان مهمترين اصل از اصول آمار هاي رسمي كشور، همواره سر لوحه فعاليت هاي مركز آمار ايران بوده است.


 

-

طراحی سایت