03 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 02 مهر 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 02 مهر,1397
بازدید: 435
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار 1397

افزایش 29/0 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان گلنگی و 29/7 درصدي متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 22/0 درصدي متوسط اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري كشور در بهار97 نسبت به بهار 96


در بهار 1397،  قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌ مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 13375 هزار ريال با میانگین مساحت 339 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 3/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29/0 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور نسبت به فصل قبل 1/9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 27/7 درصد افزایش داشته است. در ميان استان‌هاي كشور، بيش‌ترين متوسط قيمت خرید و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌مسكوني كلنگي معامله شده 45336 هزار ريال با میانگین مساحت 256 مترمربع در استان تهران و كمترين آن 617 هزار ريال با میانگین مساحت 807 مترمربع در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوي ديگر، کمترین میزان قیمت خريد و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسكوني کلنگی در معاملات انجام شده در این فصل مربوط به استان بوشهر با 260 هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن مربوط به استان تهران با 267822 هزار ریال است.

    همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در کشور در بهار 1397، استان مازندران با 14/3 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و استان خراسان جنوبی با 0/03 درصد، دارای کمترین سهم است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است. 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت